Central & Eastern European Academic Source

Počet rešerší

Historical Abstracts with FullText

Počet rešerší

 

Political Science Complete

Počet rešerší

Political Science Complete™ (PSC) nabízí fulltext pro více než 500 publikací a kompletní indexaci a abstrakta pro více než 2 900 politologických časopisů, a to včetně čelních vědeckých titulů, které jsou jedinečně dostupné pouze v této databázi (např. British Politics, Ethnopolitics a Journal of Women, Politics & Policy.) PSC má mezinárodní záběr reflektující mj. globalizaci současného politického diskurzu. Databáze rovněž obsahuje přes 340 plnotextových příruček a monografií a fulltext pro více než 36 000 publikovaných konferenčních brožur z čelních politologických konferencí (včetně publikací asociace International Political Science Association).

 Více informací o této databázi včetně seznamu titulů naleznete zde: http://www.ebscohost.com/academic/political-science-complete

 

Communication and Mass Media Complete

Počet rešerší

Communication & Mass Media Complete představuje nejobsáhlejší zdroj pro kvalitní rešerši v oborech příbuzných komunikaci a masmédiím. CMMC nabízí celkovou indexaci a abstrakta (cover-tocover) pro více než 550 časopisů a selektivní záznamy pro bezmála 200 časopisů, celkem tedy přes 737 titulů. Tato databáze zahrnuje fulltext pro více než 440 časopisů s datací zpětně až do roku 1915.

Více informací o této databázi včetně seznamu titulů naleznete zde: http://www.ebscohost.com/academic/communication-mass-media-complete

Humanities International Complete

Počet rešerší

Humanities International Complete nabízí přístup k plnému textu stovek časopisů, knih a dalších zdrojů z celého světa. Databáze obsahuje všechny údaje z databáze Humanities International Index, tj. více než 2 300 časopisů a více než 2,9 milionu zánamů a dále unikátní plnotextový obsah, jehož většinu nenajdete v žádné jiné databázi.

Více informací o této databázi naleznete na: www.ebscohost.com/international/default.php 

Gender Studies database

Počet rešerší

Databáze pokrývá široké spektrum genderové problematiky. Obsahuje tisíce odkazů na volně dostupné a indexované plnotextové články, dokumenty a důležité webové stránky. V databázi je více než 921 tis. záznamů s pokrytím od roku roku 1972.    

 Více informací o databázi je:  http://www.ebscohost.com/academic/gender-studies-database

 

 

Odkaz na další databáze, které fy EBSCO Publishing nabízí.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Web4ce, s.r.o. 2008 | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o. | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat