Databáze EBSCO v projektu INFOZ

Academic Search Complete

Academic Search Complete je světově nejobsáhlejší a nejhodnotnější multioborovou databází v plném textu, která obsahuje přes 7100 fulltextových periodik, z toho bezmála 6100 periodik recenzovaných(peer-reviewed).

Krom plného textu tato databáze nabízí indexaci a abstrakta pro více než 11 200 časopisů a celkem přes 11 700 publikací, včetně monografií, reportů, výstupů z konferencí a dalších zdrojů.

Tato akademická kolekce nabízí nesrovnatelný záběr plnotextových publikací pro bezpočet vědních disciplín, jakými jsou např.: antropologie, psychologie, sociologie, náboženství & teologie, právo a politologie, historie, elektroinženýrství, gender studies, chemie, stavební inženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, geografie, geologie, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika a mnoho dalších disciplín.

Academic Search Complete poskytuje nepostradatelné informace z mnoha zdrojů, které jsou jedinečné pouze v této obsáhlé kolekci. Plnotextový záběr Academic Search Complete sahá v PDF formátu u řady titulů unikátně až do roku 1887, a to u většiny fulltextových titulů ve vysoce kvalitním formátu PDF, v němž je možné vyhledávat. Citační reference lze nalézt u více než 1 300 časopisů.

Business Source® Complete

business source complete

Světově nejobsáhlejší akademická databáze v oblasti byznysu, zahrnující bibliografii a plnotextový obsah čelních publikací.

Business Source Complete nabízí nejširší záběr recenzovaných časopisů v aktivním plném textu z oblasti obchodu než jakákoliv jiná současná databáze. Součástí této obsáhlé kolekce je indexace a abstrakta pro nejdůležitější akademické časopisy, a to zpětně až do roku 1886 včetně fulltextu. V databázi je možné vyhledávat citační reference pro více než 1 300 časopisů.

Business Source Complete poskytuje fulltext pro více než  48 300 publikací. Z toho fulltext pro:

  • 3 289 časopisů a magazínů (včetně např. Harvard Business Review se zpětným archivem do roku 1922)
  • 1 700+ recenzovaných „peer-reviewed“ časopisů (např. Administrative Science Quarterly, Journal of Marketing, Academy of Management Journal, Personnel Psychology ad.)
  • 850+ monografií a knih
  • 19 880+ průmyslových a tržních analýz/reportů
  • 17 650+ profilů firem
  • 3,000+ SWOT analýz
  • 55 video seminářů – Harvard Business School

a další materiály relevantní pro vědu a výzkum v oboru ekonomie a byznys.

Business Source Complete rovněž obsahuje přes 25 000 detailních autorských profilů pro nejcitovanější autory v databázi.

Rankingové studie kvality časopisů dokazují, že Business Source Complete je zcela ojedinělou databází pro plnotextové časopisy ze všech obchodních oborů, včetně marketingu, managementu, účetnictví, financí a ekonomie. Kromě časopisů databáze obsahuje plný text pro finanční průzkumy, knihy, monografie, čelní příručky, konferenční brožury, případové studie, investiční analýzy, průmyslové a marketingové průzkumy, profily zemí a firem, SWOT analýzy, videa prestižních seminářů z Harvardské univerzity ad.

Business Source Complete používají mj. světové „top“ univerzity jako např. London Business School, University of Pennsylvania (Wharton), Harvard Business School, Columbia Business School, INSEAD ad.

Regional Business News

Regional Business News™ je subdatabází kolekce Business Source Complete a obsahuje denně aktualizovaný fulltext pro regionální obchodní publikace USA a Kanady. Regional Business News obsahuje full text pro více než 80 zdrojů.

Library, Information Science & Technology Abstracts™

ebsco

Library, Information Science & Technology Abstracts indexuje více než 725 časopisů (550 oborových, 50 oborově příbuzných, 125 pouze se selekcí tematických článků) a navíc knihy, studie a sborníky.

Databáze se zaměřuje na vědu a výzkum v oblasti knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, online informačních zdrojů, informačního managementu a mnoho dalších. Její obsah sahá až do poloviny 60. let 19. století.

Databáze obsahuje objemný tezaurus čítající na 6 800 předmětových hesel a autorské profily s detailními informaci pro více než 5 000 nejčastěji indexovaných autorů.

GreenFILE™

green file

Databáze GreenFILE je zaměřena pro studium ekologie a životního prostředí. Poskytuje přístup k informacím, které se týkají nejrůznějších témat z oblasti životního prostředí, počínaje globálním oteplováním přes recyklaci odpadů až po alternativní paliva. GreenFILE poskytuje jedinečný přehled o tom, jak lidé negativně i pozitivně ovlivňují životní prostředí. Databáze dává problematiku životního prostředí do souvislostí s dalšími disciplínami, jakými jsou např. zemědělství, právo, zdraví, výchova či technologie.

GreenFILE obsahuje indexaci a abstrakta pro vice než 600 titulů, včetně nejširšího možného záběru - tedy od 1. ročníku až do současnosti - pro časopisy Bioscience (zpětně až do roku 1964), Conservation Biology (zpětně až do roku 1987), Journal of Ecology (zpětně až do roku 1913) či Journal of Environmental Planning & Management (zpětně až do roku 1948).

Databáze obsahuje na 468 000 záznamů a plný text pro více jak 5 500 záznamů z titulů volně dostupných na internetu.

SocIndex with Full Text

ebsco SocINDEX with Full Text je v celosvětovém měřítku nejrozsáhlejší a nejkvalitnější databází pro sociologická studia. Její značný záběr a obsah nabízí uživateli jedinečné informace pro široké spektrum sociologických disciplín. Databáze obsahuje více než 2 066 400 záznamů, které jsou indexovány za pomoci více než 19 750 předmětových hesel obsažených v sociologickém tezauru, jejž vytvořili experti v oboru sociologie a lexikografie.

Tato databáze obsahuje také celkovou indexaci a informativní abstrakta pro více než 1 200 časopisů s archivem až do roku 1895. Navíc zahrnuje záznamy z více než 510 časopisů, které úzce souvisejí se sociologií, a selektivní indexaci pouze pro relevantní články z více než 2 920 časopisů.

SocINDEX with Full Text obsahuje fulltext pro 777 časopisů s datací až do roku 1908. Databáze rovněž nabízí plný text pro více než 820 knih a monografií a také fulltext pro 13 947 sborníků.
 

SocINDEX with Full Text nabízí ucelenou kolekci sociologických pramenů, která zahrnuje všechny sociologické podobory a příbuzné vědní oblasti studia.

Environment Complete

ebsco

Environment Complete™ nabízí široký záběr pro výzkum a studium oblastí jako např. ekologie, těžební činnost a metodika, aplikované zemědělství, ekosystémová ekologie, energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje, vědy o mořích a sladké vodě, geografie, odpadové hospodářství, environmentální technologie, environmentální právo, veřejná politika, sociální dopady, městské plánování a další.
 

Environment Complete obsahuje více než 2 183 500 záznamů pocházejících z více než 1 900 zahraničních titulů, v nichž je možno zpětně dohledávat až do 40. let 20. století (včetně 1 000 aktivně indexovaných titulů). Databáze obsahuje plný text pro více než 750 časopisů,a to včetně celosvětově prestižních a v daném oboru nejvyhledávanějších titulů. V databázi rovněž najdete plný text pro 130 encyklopedií a monografií.Databáze obsahuje objemný tezaurus čítající na 6 800 předmětových hesel a autorské profily s detailními informaci pro více než 5 000 nejčastěji indexovaných autorů.

 
 

© Web4ce, s.r.o. 2008 | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o. | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat