Snadná cesta k přesnému vyhledávání

Články, které musí být hotové do konkrétního termínu… příspěvky do knih… a další špičková věda či jiný výzkumný úkol, při nemž je zapotřebí zpětného vyhledávání a který potřebujete dokončit… Co mají tyto úkoly společného? K jejich splnění potřebujete shromáždit informace. V současné době existuje mnoho způsobů, jak lze informace získat. Vyhledávací portály jsou jednoduché a rychlé, nicméně chybí jistota, že nalezené informace jsou skutečně přesné a že byly vyhledávány ve všech dostupných zdrojích. Knihy, časopisy a encyklopedie jsou zpravidla přesné, ale nehledá se v nich snadno a často není možné si je z knihovny vypůjčit.

Nabízí se řešení, které kombinuje rychlost vyhledávání na internetu a přesnost informací dostupných v knihách. Pokud jste tento způsob ještě nevyzkoušeli, nyní je čas vyzkoušet Vaše školní EBSCOhost databáze. Tyto databáze mají několik výhod: jsou velmi rychlé, neuvěřitelně přesné a můžete k nim přistupovat zcela zdarma z Vašeho školního či domácího počítače 24 hodin denně 7 dní v týdnu!

Přihlašování

Můžete se přihlásit y webové stránky Vaší knihovny z počítače v knihovně. Pokud znáte User ID a Password, můžete se přihlásit po kliknutí na link http://search.ebscohost.com (viz screenshot vpravo). V případě, že potřebujete pomoc, požádejte svého knihovníka nebo učitele.

hledani1

Vyhledávání

Jakmile se přihlásíte, vyberete si příslušnou databázi (jako příklad jsme vybrali MAS Ultra – School Edition). Uvidíte rozhraní, které je zobrazeno na příkladu dole. Nyní jste připraveni začít vyhledávat. Princip vyhledávání v EBSCOhost databázích je podobný principu vyhledávacích portálů… avšak je v mnoha ohledech lepší. Na rozdíl od vyhledávacích portálů (jakými jsou  např. Google nebo Yahoo!) nabízí EBSCOhost celou řadu možností (limitery či expandery), které pomáhají zúžit vyhledávání či umožňují zaměřit se na specifickou oblast.

Začněte zadáním vyhledávacího termínu či fráze “Search term or phrase(1), např. “global warming.” Ale ještě neklikejte na tlačítko “Search”! Ve většině případů budete chtít článek v plném textu a nikoli pouze shrnutí (“abstract”). Klikněte tedy na “Full Text” limiter (2). “Published Date from” limiter (3) pomáhá určit časové omezení Vašeho vyhledávání. Pro všechny nové články si nastavte časové rozmezí tak, abyste hledali pouze články vydané během několika posledních měsíců či posledního roku. Pokud Váš úkol vyžaduje větší časovou perspektivu, zadejte širší časový rámec. Konečně, “Number of Pages” limiter může být užitečný pro vyhledávání článků, které mají menší, stejný nebo větší počet stran, než je zadáno. Např. na obrázku (4) jsme použili “greater than 1”, abychom vyřadili krátké články. Nyní klikněte na tlačítko “Search.”

hledani2

Výsledky!

Jakmile kliknete na “Search”, uvidíte rozhraní s výsledky, které odrážejí Vámi zadaná criteria (viz příklad níže). V tomto případě (1) je celkový počet vyhledaných výsledků “Number of results” 321.

Poznámka: Pokud získáte příliš málo nebo naopak příliš mnoho výsledků, snažte se změnit Váš vyhledávací termín nebo nastavit limitery. Pro tentokrát se spokojíme s výsledky, které jsme získali a budeme pokračovat.

Váš seznam výsledků “Result list(2) bude obsahovat důležité informace o článcích, které vyhovují Vámi zadanému vyhledávání, jako je  title, author, publication date a number of pages.

Zároveň se seznamem výsledků se objeví řada různých typů zdrojů “Source types(3), jako např. Periodicals, Newspapers či Reference books. Kliknutím na jeden z těchto zdrojů zúžíte   Vaše výsledky na jediný typ publikace.

hledani3

Nalevo od seznamu výsledků najdete sloupec s předmětovými hesly “Subject clusters(4). Kliknutím na jedno z těchto hesel omezíte své výsledky na články, které pojednávají právě o tomto hesle. To je dobré k tomu, aby bylo možno se podívat na možnosti pro specifická výzkumná témata.

I když mnohé z nalezených titulů v plném textu, které jsou na seznamu uvedeny nejvýše, vypadají zajímavě, podívejme se na jeden z nich detailněji.

Klikněte na ikonu “PDF Full Text” článku “How to End Global Warming,” a objeví se (viz příklad napravo) článek ve své původní originální formě. Můžete si tento 2-stránkový článek od autora Jeremy J. Siegela přečíst celý. Pokud se domníváte, že to není přesně to, co jste hledali, můžete jít zpět a podívat se na dalších 320 nalezených článků. Pokud budete využívat všech výše jmenovaných vyhledávacích funkcí, budete mile překvapeni, jak snadno a rychle najdete to, co potřebujete.

hledani4

Přejeme Vám úspěšné vyhledávání v EBSCOhost databázích.

Poznámka: Tento dokument byl připraven a zveřejněn v listopadu 2007. Obsah v SRC je denně aktualizován a výsledky se tudíž mohou lišit od těch, které jsou zde ukázány. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout základní přehled vyhledávání prostřednictvím SRC. Máte-li zájem se seznámit s pokročilými metodami vyhledávání,  podívejte  se prosím na stránku http://support.ebsco.com nebo požádejte o asistenci Vašeho knihovníka.

 

 
 

© Web4ce, s.r.o. 2008 | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o. | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat